Programi

ŠOLA ZA STARŠE – v času od novembra do maja organiziramo srečanja staršev na temo »Otroci so naše največje bogastvo«. V goste povabimo slovenske strokovnjake iz različnih področij, ki so vezana na otroke in vzgojo (npr. skotopični sindrom, ADD/ADHD, trma, vrstniško nasilje, nevarnosti na spletu … ).  S svojim znanjem in izkušnjami so nam strokovnjaki iz vseh koncev Slovenije pomagali iskati rešitve in nasvete, s katerimi se starši, pedagogi, vzgojitelji predšolskih otrok, svetovalci TOM telefona, vzgojitelji v kolonijah …, lažje spopadajo z vzgojo otrok in problemi, s katerimi se soočajo na tej pomembni poti. Projekt sofinancira Medobčinska LAS Velenje.

 

TOM TELEFON – Telefon otrok in mladostnikov deluje na telefonski številki 116 111. Odprta telefonska zveza je namenjena otrokom in mladostnikom, ki želijo pridobiti informacije, pomoč, ali pa se samo pogovoriti o težavah, dvomih, stiskah, ki jih doživljamo v vsakdanjem življenju. Strokovnjaki poslušajo, odgovarjajo po telefonu in hkrati usmerjajo vse, ki se na njih obračajo, na ustrezne ustanove in strokovne službe, kjer je moč te težave rešiti. Cilj dejavnosti je usmerjanje življenjske energije mladih in odraslih v zrelejše razreševanje dilem in dvomov.

Pokliči me : če imaš težave, pa tudi če jih nimaš.
Če si želiš resno razpravljati ali pa samo prijazno poklepetati.
Če nimaš nikogar, ki bi mu lahko zaupal, ki bi te razumel in ohranil skrivnost zase, pa tudi če imaš cel kup prijateljev. Lahko se predstaviš ali pa tudi ne. Vedno sem tu prav zate!
Odgovor je pogovor.

TVOJ TOM!

TOM deluje vsak dan od 12. do 20. ure. Tudi ob sobotah, nedeljah in med prazniki.

 

Klub prostovoljcev »Mladi za mlade«: je združenje aktivnih in upokojenih pedagoških, zdravstvenih in drugih delavcev, študentov in dijakov, ki se prostovoljno odločajo za različne oblike dela z mladimi. Oblike dela so: letovanja, dnevna taborjenja, ustvarjalne delavnice, izleti, počitniške delavnice, srečanja otrok in mladih. Naloge kluba so: organiziranje izobraževanja in usposabljanja članov, izvajanje letnega programa dela, druženje in izmenjava izkušenj, seznanjanje z novitetami, vrednotenje in analiza dela članov kluba v posameznih oblikah dela, skrb za podmladek, sodelovanje z organizacijami, ki se ukvarjajo z otroki in mladimi. Član kluba je lahko oseba, ki je dopolnila 15 let in ima veselje do dela z otroki in mladimi.

 

Pomagajo nam