Prosti čas

Programi za otroke in mlade, ki se izvajajo med šolskim letom v vrtcih, šolah, v Vili Rožle:

Šolske in vrtčevske dejavnosti:

Predšolska bralna značka – Cilj projekta je, da otrok ob knjigi, ki mu jo preberejo starši, bratje, sestre ali strokovne delavke v vrtcih, doživlja ugodje, veselje in zabavo. Hkrati razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu. Veseli smo, ker so v program Predšolske bralne značke vključeni vsi vrtci v Šaleški dolini. Še bolj veseli in ponosni smo, ker število mladih bralcev iz leta v leto raste. V šolskem letu 2019/2020 poteka že 25. sezona Predšolske bralne značke. Mlade bralce ob koncu leta nagradimo s predstavo in priznanji, tiste, ki so sodelovali vsa leta v vrtcu, pa z leseno figurico Ostržka.

Kajuhova bralna značka – Bralna značka je neizbrisno zaznamovala mladost številnih Slovencev, jo oplemenitila in obogatila. Zagotovo je v času, ko knjige vse bolj nadomešča sodobna elektronika, še kako pomembna za zdrav razvoj otrok in mladostnikov in nikakor ni ostanek nekega drugega časa, zato število osnovnošolcev, ki osvajajo bralno značko, še vedno narašča. V osnovni šoli s tem spodbujajo prostovoljno branje v vseh razredih. Učenci ob koncu leta prejmejo spominsko nalepko. Zlate bralce, učence, ki so brali vseh 9 let, pa nagradimo s posebnimi priznanji, knjigo in predstavo.

Mladi raziskovalci: zgodovinarji, okoljevarstvo

Zeleni nahrbtnik – Program je namenjen okoljski vzgoji predšolskih otrok v prizadevanjih za čisto okolje, v katerem otrok živi. Zeleni nahrbtnik letos poteka že 15. leto, izvajamo pa ga v vseh vrtcih Šaleške doline. Nahrbtnik potuje med enotami vrtca, enote pa si na tak način posredujejo različne kreativne, ekološko obarvane naloge. S pomočjo nalog in maskote zmajčka Jurčka otroci spoznavajo pravilno ravnanje z naravo, ločevanje odpadkov, podnebne spremembe ...

Odpadek naj ne bo samo odpadek –  Gre za drugi  najstarejši ekološki projekt v Šaleški dolini, ki v organizaciji MZPM Velenje poteka od leta 1996. Namenjen je učencem 6.  in 7. razredov osnovnih šol Šaleške doline. V sklopu projekta učenci spoznajo Center ponovne uporabe Velenje, PUP-ov Zbirni center Velenje, procese ločevanja, odlaganja in recikliranja odpadkov, izvedejo pa tudi praktično nalogo.  Temo praktičnega ustvarjanja vsako leto spremenimo, ostajamo pa pri tem, da so končni izdelki učencev ustvarjeni iz odpadnih materialov. Njihova kreativnost vsako leto dobi krila. Projekt izvajamo v sodelovanju z Eurofins ERIC-o Slovenija d.o.o., PUP Saubermacher in Centrom ponovne uporabe Velenje.

Varujmo in ohranimo Šaleško dolino – Okoljevarstveni projekt Varujmo in ohranimo Šaleško dolino pod okriljem Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje poteka v izvedbi strokovnjakov, raziskovalcev inštituta za ekološke raziskave Eurofins ERIC-o Slovenija. Začetki okoljskega projekta, katerega namen je bil vse od začetka mlade seznaniti z napori za izboljšanjem stanja okolja v takrat okoljsko degradirani Šaleški dolini, sežejo v leto 1994.  Projekt je namenjen učencem 8. razredov osnovnih šol Šaleške doline. Cilj projekta je, da vsako generacijo seznanimo z dosežki na področju okoljske sanacije. Učenci projekt zaključijo s praktičnim delom v obliki skulptur, maket in plakatov. Avtorje najboljših v obeh ekoloških projektih MZPM Velenje vsako leto pelje na izlet.

Evropa v šoli – Evropa v šoli je evropski natečaj, ki ponuja prijazen in neposreden način, kako učence vzpodbuditi k razmišljanju o Evropi in najaktualnejših temah, ki pestijo njene prebivalce. Poteka pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, Evropske komisije in Evropskega parlamenta ter Evropske kulturne fundacije. Prispeval naj bi k oblikovanju evropske zavesti o povezanosti in soodvisnosti ter potrebi po strpnem, vendar angažiranem iskanju rešitev za skupne probleme v Evropi. Evropa v šoli je natečaj, katerega cilj je na zanimiv način spodbujati osnovnošolce in srednješolce, da na ustvarjalen način razmišljajo o aktualnih vprašanjih in o smiselnosti sodelovanja med posamezniki in narodi. Zajema likovni, literarni, fotografski, video ter internetni natečaj za osnovnošolce in srednješolce. V šolskem letu 2019/2020 poteka že 21. natečaj EVŠ. Vsako leto je tema natečaja drugačna, vedno pa je aktualna in mladim zanimiva.

Otroški parlament – Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Podobne programe poznajo le redke evropske države.  Nastal je na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju kjer živijo, se šolajo, preživljajo prosti čas ... Od leta 1990 Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Najprej na šoli učenci izberejo predstavnike za medobčinski otroški parlament, na medobčinskem pa predstavnike za regijski otroški parlament. Zadnja faza izbora poteka na regijskem zasedanju, kjer nato regijski predstavniki zastopajo interese vrstnikov na nacionalnem otroškem parlamentu, ki poteka v veliki dvorani  Državnega zbora RS v Ljubljani. V šolskem letu 2019/2020 je potekal 30. Otroški parlament.

Mala Napotnikova kiparska kolonija – Mala Napotnikova kiparska kolonija poteka že vse od leta 1974. Sprva so osnovnošolci pod mentorstvom svojih likovnih pedagogov kiparili v Zavodnjah, od koder prihaja znani kipar Ivan Napotnik. Zadnja leta se kiparska kolonija odvija v Velenju ali v Šoštanju. Poleg likovnih pedagogov mladim kiparjem na pomoč priskočijo tudi znani kiparji in člani Društva Šaleških likovnikov. S kolonijo ohranjamo kulturno izročilo in kiparsko tradicijo Ivana Napotnika, mlade pa spodbujamo k oblikovanju lesa s pomočjo dlet, kladiv ali sodobnih kiparskih metod (instalacije). Nastala dela so kvalitetna, ustvarjalna in izvirna, vsako leto pa jih razstavimo v različnih razstaviščih. Tri izbrana dela ostanejo razstavljena v Vili Rožle, kjer je edina otroška kiparska galerija v Sloveniji.

 

Zunanje  dejavnosti:

Počitniške aktivnosti Čas jesenskih, zimskih in prvomajskih počitnic v Vili Rožle preživljamo zelo aktivno. Poleg ustvarjalnih delavnic in družabnih iger za obiskovalce pripravimo tudi kuharske čarovnije s chefom Danilom Ivanušo – KNEDL in delavnice Lego robotike z Malimi ustvarjalci. Večkrat nas obišče tudi Muzej Velenje, pod mentorstvom Boštjana Odra pa v času zimskih počitnic izvedemo »Gledališče za poredne mulčke«.

Gledališče za poredne mulčke – Vsake zimske počitnice v Vili Rožle poteka večdnevna gledališka delavnica pod mentorstvom lutkarja in moderatorja Boštjana Odra. Mladi gledališčniki se srečajo s tehnikami govora, veščinami javnega nastopanja, improvizacijo in spoznajo gledališče ter zakulisje. Ob koncu delavnic pripravijo zaključno produkcijo, ki je zadnji dan počitnic na ogled v Vili Rožle.

Muzej na obisku – Vilo Rožle večkrat obiščejo zaposleni Muzeja Velenje in našim obiskovalcem predstavijo razstave, ki jih pripravljajo. Tako smo med drugim spoznali zgodovino našega mesta, zgodovino Karate kluba Velenje in NK Rudar, razvoj gumbarstva v Šaleški dolini ter slovenske praznične običaje. V času poletnih počitnic se v okviru taborov, ki jih pripravlja MZPM Velenje, tudi mi odpravimo na obisk enot Muzeja Velenje.

 

Programi v Vili Rožle:

Torkove pete – Vsak torek v mesecu, ob 17. uri, vabimo otroke in starše v  ustvarjalnice. Tema programa je vedno drugačna, prilagajamo jo letnim časom, praznikom, dogodkom in zanimivim ljudem.

Kuhamo s Simono – Dejavnost izvajamo dve sredi v mesecu, v času od oktobra do maja. Pod mentorstvom naše prostovoljke Simone Vohar mladi kuharji v kuhinji Vile Rožle spoznajo osnovne kuharske tehnike, preizkusijo pa tudi zahtevnejše recepte. Naučeno z veseljem ponovijo tudi v domači kuhinji.

Ta veseli dan - Otroška olimpiada – V letu 2019 smo izvedli že V. Otroško olimpiado z geslom »Sodelujem – zmagujem!«. Pri izvedbi projekta smo se povezali s športnim klubom Mali športnik iz Velenja, ki ga vodi Rok Tomažič ter Športno šolo Gregorja Vegana. Športno obarvano, zabavno sobotno dopoldne za otroke in družine,  v Sončni park vsako leto pritegne družine iz vse Slovenije, vsak mladi udeleženec, ki opravi vse športne discipoline, pa prejme simbolično medaljo.

Buče, buče … – Ob koncu meseca oktobra izvedemo tradicionalno delavnico Buče, buče …, kjer skupaj z obiskovalci po stari slovenski tradiciji izrezujemo buče, izdelamo pa tudi strašljive izdelke. V oblikovanih bučah zvečer zagorijo svečke, ki iz Sončnega parka odženejo vse zle duhove. Delavnica je vsako leto odlično obiskana.

AgriGo4Cities in skupnosti vrt v Sončnem parku – Mestna občina Velenje je partner v evropskem projektu AgriGo4Cities, v okviru katerega je v sodelovanju z ranljivimi skupinami in lokalnima partnerjema (Planetom generacij Ljudske univerze Velenje in Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje) vzpostavila skupnostne mestne vrtove pri različnih ustanovah v Velenju. Ob vrtičku izvajamo različne delavnice za otroke, ki v času poletnih počitnic pomagajo tudi z zalivanjem vrta in novih zasaditvah.

Četrtkove pete – Delavnice izvajamo v mestni knjižnici Šoštanj. Potekajo enkrat mesečno ob četrtkih, ob 17. uri. Tema je bila na vsakem srečanju drugačna, obarvana z zanimivostmi in značilnostmi posameznega meseca in letnega časa.

Svetovni dan otroka – Vsako leto 20. novembra, na svetovni dan otroka, pripravimo praznovanje. Prireditev tradicionalno pripravimo v sodelovanju z društvi prijateljev mladine, ki jih je v Šaleški dolini 15. Zato, da se otroška ustvarjalnost in praznično vzdušje širita po dolini, je prireditev vsako leto v drugem kraju.

 

Sodelujemo:

Pust, pust, krivih ust – Vsakoletno sodelujemo pri soorganizaciji otroške pustne povorke in  Velikega otroškega pustnega rajanja “Pust, pust, krivih ust” v Rdeči dvorani Velenje. Prireditev pripravimo v sodelovanju s Festivalom Velenje, Zavodom za turizem ŠD, MO Velenje, ŠRZ Rdeča dvorana Velenje, Turistično zvezo Velenje in Mladinskim centrom Velenje. Na njej nagradimo najbolj izvirne družinske in posamezne maske.

Pikin festival – MZPM Velenje je v projektu Pikinega festivala aktiven partner že vse od prvega Pikinega dne. Kot soorganizatorji sodelujemo pri pripravi ustvarjalnih delavnic in  izvedbi večera s častno pokroviteljico festivala. V Vili Rožle v času festivala pripravimo Pikino razstavo, zadolženi pa smo tudi za humanitarni del festivala.

Festival dojenja – Sodelovali smo pri pripravi in izvedli prvega Festivala dojenja, ki je potekal ob mednarodnem dnevu dojenja. Različnim strokovnjakom smo nudili prostor in poskrbeli za ustvarjalne delavnice.

Ustvarjajmo v tujem jeziku – Za dijake, udeležence programa Ustvarjamo v tujem jeziku, ki ga je v regijskem merilu pripravila Gimnazija Velenje, poklonimo simbolična darila – knjige.

Ustvarjalne delavnice na Skazinem dobrodelnem teku – Na povabilo organizatorjev, podjetja Skaza, ki je vsako leto med našimi donatorji, smo ob preteklih dobrodelnih tekih pripravili ustvarjalne delavnice in poslikave obrazov za mlade udeležence teka.

Pomladni sejem – V sklopu Pomladnega sejma, ki se vsako leto odvija na Titovem trgu poskrbimo za kreativne delavnice, vezane na temo sejma.

 

Letovanja, tabori in počitniško varstvo

Letovanje otrok na morju – Letovanje otrok in mladostnikov na morju je program, ki ga naša zveza uspešno izvaja že več kot pet desetletij. Prizadevamo si, da bi čim več otrok, še zlasti zdravstveno in socialno šibkih, preživelo vsaj del počitniških dni brezskrbno, v zdravem okolju, v prijetni družbi, ob igri, rekreaciji in zabavi, brez mobilnih telefonov in računalnikov ... Prepričani smo, da si tako naberejo novih moči za delo v novem šolskem letu, poleg tega pa dobijo številne nove prijatelje in znanja. S tem poskrbimo, da so v hladnejših mesecih leta otroci in mladostniki, ki imajo zdravstvene težave, imunsko bolj odporni in bolj zdravi. Pod mentorstvom usposobljenih vzgojiteljev naši otroci letujejo v Poreču in v Savudriji.

Počitniško varstvo – Projekt izvajamo v sodelovanju s Športno zvezo Velenje in Mladinskim centrom Velenje. Podprle so ga MO Velenje, občina Šoštanj in občina Šmartno ob Paki. Poteka med 1. julijem in 31. avgustom, torej vseh 9 počitniških tednov. Počitniško varstvo je namenjeno otrokom zaposlenih staršev, otrok pa mora biti vključen v osnovnošolsko izobraževanje (od 1. do 5. razreda OŠ). Varstvo večji del izvajamo  v Vili Rožle, določene tedne pa v prostorih Mladinskega centra Velenje. V projektu sodelujejo zaposleni, prostovoljci MZPM Velenje, študenti in dijaki v okviru projekta »Čisto moje Velenje«. V sklopu varstva redno telovadimo, se družimo, ustvarjamo, obiščejo pa nas tudi različni gostje.

Jezikovni tabor »How do you do - Kako si kaj?« – V juliju leta 2019 smo (v času poletnih počitnic) prvič izvedli angleški tabor, ki je bil namenjen otrokom, starim od 6 do 10 let. Poudarek tabora je na igrivem učenju in utrjevanju angleščine. Udeleženci tabora so besedišče spoznavali na različnih lokacijah (v Vili Rožle, Sončnem parku, Grilovi domačiji … ). Zaradi velikega zanimanja smo tabor ponovili še v mesecu avgustu.

Počitniški živ-žav – MZPM Velenje v času poletnih počitnic, od ponedeljka do petka, v dopoldanskem času, s pomočjo pridnih animatork in animatorjev (dijakov in dijakinj, študentk in zaposlenih), pripravi program pri Vili Rožle v Sončnem parku (Poletni živ-žav). Dijaki in dijakinje iz projekta »Čisto moje Velenje« in dijaki iz Šoštanja preko občinskega projekta počitniškega dela nam pomagajo tudi pri izvedbi teh dejavnosti.  Otroci uživajo v bogati ponudbi ustvarjalnic, bralnic na travniku, družabnih iger …

Sončno mesto v Sončnem parku in v Vili Rožle – Gre za program zveze, ki smo ga izvedli zadnji teden poletnih počitnic. Prejšnja leta je potekal pod nazivom Otroško mesto, v letu 2019 pa smo ga preimenovali v Sončno mesto tudi zato, ker poteka v Sončnem parku. Dnevni tabori so namenjeni otrokom od 6. leta starosti dalje, ki se težje za več dni ločijo od doma, vendar se radi družijo z vrstniki, spletajo nova prijateljstva in aktivno preživljajo svoj prosti čas. Tabor vsako leto poteka na drugo temo, obiščejo nas različni gosti, podamo pa se tudi na izlete v naravo.

Veter v laseh – Rotary klub Velenje z donacijo vsako leto podpre poletni tabor v Mozirju, kamor napotimo 20 otrok iz socialno šibkejših družin. Tabor izvede Športna unija Slovenije.

Pomagajo nam