Kdo smo

Smo humanitarna, nevladna, prostovoljska, človekoljubna organizacija, katere temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic. Delujemo v javno dobro.

Temeljna načela delovanja organizacije so:

 • načelo prostovoljskega dela,
 • načelo neprofitnosti,
 • načelo nestrankarskega delovanja,
 • načelo spoštovanja temeljnih vrednot življenja otrok, mladostnikov in družin,
 • ustvarjanje enakih možnosti za dostopnost in vključenost otrok, mladostnikov in družin v programe,
 • načelo odprtosti delovanja in povezovanja s sorodnimi neprofitnimi, prostovoljnimi organizacijami.

Delujemo na območju Šaleške doline na ozemlju treh občin: Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. V naših vrstah so ljudje, ki imajo otroke radi in svoj prosti čas dajejo njim in s tem ogromno znanja, izkušenj. Naši člani, ne samo, da zadovoljujejo lastne interese, tudi ogromno dajejo drugim. Veseli smo vseh, ki so pripravljeni delati z nami za otroke in mladostnike in z njimi. V skladu s statutom so naši člani otroci (po zastopniku) in odrasli brez starostne omejitve, politične, religiozne, ali katerekoli pripadnosti.

Naš program se v celoti nanaša na uresničevanje določil konvencije o otrokovih pravicah.

Pripravljamo programe:

 • Prosti čas, ki so vezani na osnovne šole in vrtce: bralna značka, otroški parlament, raziskovalna dejavnost, okoljevarstveni programi, Mala Napotnikova kiparska kolonija, Pikin festival ...
 • Preventivni programi: svetovalna skupina pri telefonu TOM, klub vzgojiteljev "Mladi za mlade", šola za starše.
 • Letovanja in rekreacija otrok: letovanja in počitniške akcije, počitniške dejavnosti po DPM.
 • Veseli december.
 • Humanitarne akcije.

Pod okriljem Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje deluje 15 društev prijateljev mladine v Šaleški dolini. 

Sedež organizacije je v Vili Rožle, Aškerčeva cesta 21, 3320 Velenje. Vila Rožle je ena izmed Unicefovih varnih točk v Velenju. 

ZPMS Logo 

Pomagajo nam