SMS donacije na 1919 »VELENJEPOMAGA5«

Objavljeno dne Pet, 01. 09. 2023 - 10:59

Od 1. 9. 2023 do 31. 10. 2023 prejemamo donacije ZA AKCIJO »Velenje pomaga« tudi preko storitve SMS mobilnih operaterjev A1, Telemach, Telekom in T-2!

Veseli smo, da lahko vašo pomoč v akciji, s katero želimo MO Velenje v sodelovanju z vsemi javnimi zavodi v občini Velenje in MZPM Velenje, sprejemamo tudi preko SMS sporočil, v sodelovanju z družbami A 1, Telemach, Telekom in T-2.

Na 1919 lahko pošljete ključno besedo VELENJEPOMAGA5 in s tem darujete 5€, ki bodo v celoti namenjeni pomoči prizadetim v poplavah in neurjih v času letošnjega poletja. 

 

 

Opredelitev Storitve SMS donacija za družbo A1

I. SPLOŠNO

 • Organizator Storitve SMS donacija: Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, Aškerčeva 21, 3320 Velenje.
 • Cena donacije: 5 EUR
 • Ključna beseda za Donacije v višini 5 EUR je (ena beseda, brez preslednic; na koncu Ključne besede se obvezno doda tudi znesek Donacije (5), npr. POMOC5): VELENJEPOMAGA5.
 • Spletni naslov Organizatorja, na katerem bo le-ta objavil Posebne pogoje za uporabo Storitve SMS donacija za Donatorje v skladu s Prilogo 2: www.vilarozle.si.
 • Družba A1 Slovenija bo vse zbrane Donacije iz naslova plačljivih dohodnih SMS sporočil, t.j. Donacije v višini 5 EUR, v celoti nakazala na TRR Organizatorja.

II. TRAJANJE STORITVE

Storitev SMS donacija  bo potekala od 1. 9. 2023 do  31. 10. 2023.

III. NAČIN IN PRAVILA SODELOVANJA

 1. Donator sodeluje pri Storitvi SMS Donacija tako, da pošlje SMS sporočilo s Ključno besedo, kot je opredeljena v točki I. te Priloge 1 na številko 1919 (odhodno SMS sporočilo).
 2. Donator dobi na svoj mobilni telefon SMS sporočilo z zahvalo za Donacijo (dohodno SMS sporočilo).

IV. TIPI POSAMEZNIH SMS SPOROČIL, NAMEN SMS SPOROČILA TER CENA SMS SPOROČILA ZA DONATORJA

tabela

 

 

 

Opredelitev Storitve SMS donacija za družbo Telemach

Telemach se v celoti odpoveduje prihodkom iz naslova odhodnih/dohodnih SMS sporočil.

1. AKCIJA
Ti Pogoji uporabe določajo način uporabe storitve SMS Donacija za ključne besede opredeljene s pogodbo med Telemachom in Organizatorjem. Namen storitve SMS Donacija je vsem zainteresiranim donatorjem, ki so predplačniški uporabniki/naročniki
storitev mobilne telefonije Telemacha (v nadaljevanju: uporabniki), z vključeno možnostjo pošiljanja/prejemanja SMS sporočil, omogočiti preprost in zanesljiv način zbiranja sredstev za dobrodelen namen.
Organizator je odgovoren za pravilno izvedbo Akcije.

2. POSTOPEK
Uporabnik donira sredstva tako, da pošlje SMS sporočilo s ključno besedo na številko 1919 (odhodno SMS sporočilo), ki se uporabniku zaračuna po vsakokrat veljavnem ceniku Telemacha. V primeru, da je poslano SMS sporočilo v skladu s prejšnjim odstavkom tega
člena ustrezno prejeto na strani Telemacha, uporabnik na svojo mobilno telefonsko številko prejme povratno SMS sporočilo z zahvalo o donaciji (dohodno SMS sporočilo), ki se uporabniku zaračuna po ceni določeni v pogodbi.
Donacija se naročniku obračuna na mesečnem računu, predplačniškemu uporabniku pa se odšteje od dobroimetja na predplačniškem računu. V primeru, da stanje predplačniškega dobroimetja ne zadošča za donacijo, donacija ni mogoča.
Na mesečnem računu naročnikov bodo prikazani podatki o:
•  prejetih (dohodnih) SMS sporočilih ločeno, pod posebno postavko SMS donacija.

3. DAROVANA SREDSTVA
Telemach bo organizatorju humanitarne akcije nakazal naslednja zbrana sredstva:
•  zbrana sredstva od poslanih SMS sporočil na številko “1919”, ki jih Telemach obračuna po vsakokrat veljavnem ceniku, po odbitju DDV v skladu z zakonom, ki ureja področje davka na dodano vrednost;
•  zbrana sredstva plačil dohodnih sporočil, ki jih Telemach pošlje pošiljateljem v skladu z 2. točko teh Pogojev uporabe.
Cene sporočil v sklopu storitve SMS Donacija:
•  Odhodna SMS sporočila se zaračunajo skladno z vsakokratnim veljavnim cenikom Telemacha, objavljenim na www.telemach.si
•  Dohodna SMS sporočila se v odvisnosti od poslane ključne besede zaračunajo po ceni 1 EUR, 5 EUR ali 10 EUR.

4. POTRDILO O DONACIJI
Telemachovi naročniki prejmejo potrdilo o donaciji na računu za elektronske komunikacijske storitve (pod postavko SMS donacija).
V primeru, da zakon, ki ureja davčno področje, to omogoča, plačan račun naročniki lahko uporabijo pri uveljavljanju davčne olajšave. Uporabniki predplačniškega sistema po zaključku akcije lahko potrdilo o donaciji zahtevajo v vseh centrih, na podlagi predloženega
osebnega dokumenta, davčne številke ter na primeren način vzpostavljenim dejstvom statusa predplačniškega uporabnika v času pošiljanja SMS (s predložitvijo pravilne PIN in PUK kode za določeno predplačniško številko ali s predplačniškim certifikatom).

5. VAROVANJE ZASEBNOSTI
Družba Telemach varuje zasebnost naročnikov in uporabnikov storitev. S sodelovanjem v humanitarni akciji pod temi Pogoji uporabe, udeleženec dovoljuje Telemachu obdelovanje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zbrani bodo naslednji podatki, ki se lahko štejejo kot osebni: MSISDN številka pošiljatelja, število poslanih sporočil.

6. OMEJITVE
Uporabniki razumejo in se strinjajo, da v skladu z uporabljeno tehnologijo, standardi, prenosom in drugimi omejitvami, ki so glede varnosti in zanesljivosti lastni sistemu za pošiljanje SMS sporočil, sistem za pošiljanje SMS sporočil ni absolutno varen oz. zanesljiv.
Telemach ne zagotavlja uspešne dostave SMS sporočil, ali takojšnje dostave po pošiljanju, saj je dostava sporočila odvisna od dejavnikov, ki so izven nadzora Telemacha (npr. ugasnjen mobilni terminal, izpad električne energije, nedosegljivost naslovnika
ipd.). V primeru da sporočilo ne doseže uporabnika, se Telemach zaveže, da bo poskušal sporočilo dostaviti se 72 ur po prvem poizkusu, po preteku tega roka pa Telemach sporočilo zavrže. Telemach se bo vsako nedelovanje ali omejeno delovanje storitve trudil odpraviti v najkrajšem možnem času. Telemach ne odgovarja za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe storitev in neznanja uporabnika.
Uporabnik se odpoveduje vsem in vsakršnim zahtevkom za povračilo škode, ki bi nastala kot posledica uporabe sistema za pošiljanje SMS sporočil. Za prenos SMS sporočil se smiselno uporabljajo splošni pogoji poslovanja oz. uporabe, ki se nanašajo na
nudenje elektronskih komunikacijskih storitev Telemacha.

7. REKLAMACIJE
Telemach vodi morebitne reklamacijske in druge postopke v zvezi z delovanjem elektronskega komunikacijskega omrežja in zaračunavanjem SMS sporočil v skladu splošnimi pogoji poslovanja oz. uporabe, ki se nanašajo na nudenje elektronskih
komunikacijskih storitev Telemacha. Reklamacije morajo biti v pisni obliki in poslane Telemachu, najkasneje v roku 15 dni od prejema računa oz. 15 dni od reklamacijskega dogodka, če gre za predplačniške uporabnike.
Za reševanje vsebinskih reklamacij glede storitve oz. Akcije je odgovoren Organizator.

8. SPREJEM POGOJEV
Vsak sodelujoči s sodelovanjem v Akciji sprejema določila teh Pogojev uporabe.

 

Opredelitev Storitve SMS donacija za družbo Telekom

Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo VELENJEPOMAGA5 na številko 1919 in prispevali boste 5 EUR  za akcijo Velenje pomaga.

Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, Telemach, T-2, A1.

Pravila in pogoji uporabe storitve »SMS Donacija – za MZPM Velenje in akcijo »Velenje pomaga«
 

Veljavnost: od 1.9.2023 do 31. 10. 2023
 

1. Splošne določbe
Ponudnik in Organizator storitve: MZPM Velenje (v nadaljevanju: organizator storitve).
Ponudnik komunikacijske poti: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
Prenos SMS-sporočil poteka prek mobilnega omrežja Telekoma Slovenije.
Pri storitvi »SMS Donacija - za MZPM Velenje lahko sodelujete vsi naročniki/uporabniki mobilnega omrežja Telekoma Slovenije v (nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov).
Za uporabo storitve »SMS Donacija - za akcijo Velenje pomaga« ni starostnih omejitev.
Telekom Slovenije ne odgovarja za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe storitve in neznanja uporabnika.
Telekom Slovenije ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

2. Definicije pojmov
Organizator storitve je po teh pravilih in pogojih uporabe: Medobčinska zveza prijateljev mladine (MZPM)Velenje.
»SMS Donacija - za Velenje pomaga«, je organizirana dejavnost MZPM Velenje, s ciljem zbiranja sredstev za pomoč prizadetim v poplavah in neurjih poleti 2023.

Uporabnik po teh pravilih in pogojih je uporabnik mobilnega omrežja Telekoma Slovenije, ki je pristopil k storitvi »SMS Donacija - za Velenje pomaga«, z zahtevo oz. SMS-sporočilom, ki ga pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo VELENJEPOMAGA5. Odhodno SMS-sporočilo je SMS-sporočilo, ki ga uporabnik pošlje Telekomu Slovenije na številko 1919 in vsebuje ključno besedo VELENJEPOMAGA5 v obliki teksta. Telekom Slovenije ta SMS-sporočila uporabniku zaračuna po veljavnem ceniku družbe Telekom Slovenije.
Dohodno SMS-sporočilo je zahvalno SMS-sporočilo, ki ga Telekom Slovenije pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS-sporočilo. Telekom Slovenije v skladu z dogovorom z organizatorjem storitve dohodno SMS-sporočilo uporabniku zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku storitve.
Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d. d. (v nadaljevanju: SPU) se pri uporabi storitve »SMS Donacija - za AKCIJO Velenje pomaga« uporabljajo smiselno.

3. Trajanje storitve
Storitev »SMS Donacija - za MZPM Velenje je uporabnikom omogočena od 1. 9. 2023 do 31. 10. 2023.

Cenik storitve
Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku Telekoma Slovenije, d. d.
KLJUČNA BESEDA NAMEN SMS SPOROČILA CENA V € DDV
VELENJEPOMAGA5  - 0,00 - 22,00 %
VELENJEPOMAGA5-  5,00 - 0,00 %
Cene vključujejo DDV.
Cene za odhodna SMS-sporočila: vsako odhodno SMS-sporočilo uporabnika se zaračuna po vsakokrat veljavnem ceniku Telekoma Slovenije.
Cene za različna dohodna SMS-sporočila: posredovani SMS-i se uporabniku zaračunajo 5 EUR.
Na mesečnem računu Telekoma Slovenije bodo prikazani:
•  poslani SMS-i v sklopu ostalih SMS-sporočil,
•  sprejeti SMS-i ločeno, pod posebno postavko Donacije SMS.
Telekom Slovenije zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih sporočil SMS, ki jih je prejel na svoj SMS center.
V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika, se Telekom Slovenije obveže, da bo poskušal sporočilo dostaviti še dvainsedemdeset (72) ur po prvem poizkusu, po preteku tega roka pa Telekom Slovenije sporočilo zavrže.
V primeru, ko uporabnik poda zahtevo za storitev in ima le-ta izklopljen mobitel ali je v območju, kjer ni signala digitalnega omrežja ali ima poln predal za sporočila SMS, uporabniku storitev ponudnika izvede in se šteje, da je organizator storitve opravil, Telekom Slovenije pa v tem primeru uporabniku zaračuna opravljeno storitev, hkrati pa se obveže, da bo poskušal vsebino uporabniku dostaviti.

6. Zasebnost in varstvo podatkov
Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje in Telekom Slovenije se zavezujeta, da bosta skrbno in v skladu z zakonodajo varovala podatke uporabnikov in pri tem postopala v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov.

 

Opredelitev Storitve SMS donacija za družbo T-2

Organizator humanitarne akcije:

Medobčinska zveza prijateljev mladine (MZPM) Velenje (v nadaljevanju: organizator storitve).

 

Ponudnik komunikacijske poti:

T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju T-2).

Prenos SMS-sporočil poteka preko mobilnega omrežja T-2.

SMS Donacija:

organizirana dejavnost MZPM Velenje, z namenom zbiranja denarnih sredstev za pomoč z zbiranjem donacij v akciji Velenje pomaga 2023, s katerimi bomo v celoti pomagali prizadetim v neurjih in poplavah v času poleta 2023.

Uporabnik:

uporabnik mobilne telefonije operaterja T-2, ki je pristopil k storitvi »SMS DONACIJA« na način kot izhaja iz točke 4.) Pravil in pogojev uporabe storitve »SMS DONACIJA«.

Odhodno SMS sporočilo:

SMS sporočilo, poslano s strani uporabnika operaterju T-2 na številko 1919, z vsebovano ključno besedo VELENJEPOMAGA5. Operater T-2 takšna SMS sporočila uporabniku zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku, objavljenem na spletni strani operaterja T-2. 

Dohodno SMS sporočilo:

SMS sporočilo, ki ga operater T-2 pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS sporočilo. Operater dohodno SMS sporočilo uporabniku zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku storitve.

 

 • SPLOŠNE DOLOČBE:

Storitev »SMS DONACIJA« lahko koristijo vsi naročniki mobilne telefonije operaterja T-2, katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in prejemanje SMS sporočil. 

Uporabnik s sodelovanjem pri storitvi »SMS DONACIJA« soglaša s Pravili in pogoji storitve »SMS DONACIJA«

Za uporabo storitve »SMS DONACIJA« ni starostne omejitve.

 

Organizator storitve jamči, da bo zbrana denarna sredstva z uporabo storitve »SMS DONACIJA« porabil izključno za namen, ki izhaja iz točke 1.) Pravil in pogojev uporabe storitve »SMS DONACIJA«

Možnost uveljavljanja potrdila o donaciji za davčno olajšavo zagotavlja organizator storitve. 

Poleg določb Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. list RS, št. 109/2012) se ob Pravilih in pogojih uporabe storitve »SMS DONACIJE« smiselno in subsidiarno uporabljajo določbe Splošnih pogojev uporabe storitev preko omrežja T-2 UMTS.

 

 • POSTOPEK IN PRAVILA SODELOVANJA:
 1. Uporabnik sodeluje pri storitvi »SMS DONACIJA« tako, da pošlje odhodno SMS sporočilo s ključno besedo VELENJEPOMAGA5 na številko 1919 (odhodno SMS sporočilo), zaračunano po ceniku, objavljenem na spletni strani operaterja T-2.
 2. Uporabnik iz številke 1919 prejme zahvalno SMS sporočilo (dohodno SMS sporočilo) ki se uporabniku zaračuna po 5 EUR.
 3. Strošek v višini doniranih denarnih sredstev preko storitve »SMS DONACIJA« se uporabniku obračuna na mesečnem računu. 
 • OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

 S sodelovanjem v dobrodelni akciji v skladu s Pravili in pogoji uporabe storitve »SMS DONACIJA« uporabnik dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov (MSISDN številka uporabnika, število poslanih SMS sporočil) v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS 86/2004, s spremembami). 

 • PRAVICE, OBVEZNOSTI, ODGOVORNOST IN OMEJITVE ODGOVORNOSTI

Operater T-2 jamči za zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil, ki jih je prejel v SMS center. Operater T-2 ne odgovarja za takojšnjo dostavo oziroma uspešnost dostave SMS sporočil, ki rezultira v vzrokih, ki so izven nadzora operaterja T-2 (ugasnjen mobilni terminal, nedosegljivost uporabnika, poln predal za SMS sporočila). Operater tudi v tem primeru uporabniku zaračuna opravljeno storitev, hkrati pa se zaveže, da bo poskušal uporabniku vsebino dostaviti.

Uporabnik se odpoveduje vsem zahtevkom proti operaterju T-2 zaradi izgube podatkov ali nepravilnega delovanja storitev, ki so posledica nepravilne uporabe storitve. Uporabnikom, ki kršijo Pravila in pogoje storitve »SMS DONACIJE«, lahko operater T-2 sodelovanje onemogoči. 

Operater T-2 ne nosi odgovornosti tudi v primeru začasno motenega delovanja storitve, ki je posledica izpada električne energije, izpada omrežja pogodbenih partnerjev ali drugih tehničnih motenj. 

Uporabnik storitve »SMS DONACIJA« se s sodelovanjem v dobrodelni akciji zaveže, da bo storitev uporabljal z izključnim namenom, določenim v točki 1.) Pravil in pogojev storitve »SMS DONACIJA« ter da se bo vzdržal uporabe vsakršnih sredstev ali izvršitve dejanj, s katerimi bi onemogočil opravo komunikacijske storitve ali s katerimi bi povzročil motnje operaterju T-2, njegovi strojni ali programski opremi.

V primeru kršitev Pravil in pogojev storitve »SMS DONACIJA« uporabnik nosi polno odgovornost v skladu z veljavno zakonodajo na civilnem in kazenskem področju. 

 • CENIK UPORABE STORITVE »SMS DONACIJA«
 • Odhodno SMS sporočilo: cena se obračuna v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom, objavljenim na spletni strani operaterja T-2,
 • Dohodno SMS sporočilo (zahvalno sporočilo po opravljeni donaciji): se obračuna po ceni 5 EUR.
 • REKLAMACIJE

Odgovornost za reševanje vsebinskih reklamacij v zvezi z dobrodelno akcijo nosi organizator storitve. Uporabnik vsebinske reklamacije naslovi na Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje, Aškerčeva 21, 3320 Velenje (mzpm.velenje@vilarožle.si)

Reklamacije, ki se nanašajo na delovanje storitev, ki jih v skladu s Pravili in pogoji storitve »SMS DONACIJA « zagotavlja operater T-2, morajo biti naslovljene na T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od prejema računa. 

 • TRAJANJE STORITVE »SMS DONACIJA«: 

Storitev »SMS DONACIJA« bo potekala od 1. 9. 2023  do 31. 11. 2023.

Pomagajo nam